Geocultural data Stångby Uppsala kommun

Boplats (32)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stångby

Boplatsområde (23)

Boplats, undersökt och borttagen, okänd utbredning, ca 180X20-80m (NNÖ-SSV). Inom angivet område genomförde UV Syd en arkeologisk förundersökning samt slutundersökning, […]

Geocultural data Stångby

Hög (51)

Hög, borttagen, mycket ungefärlig plats för. Vid 1985 årsinventering fanns inga spår efter högen.Vid 1968 års inventering fick man upgiften […]

Geocultural data Stångby

Hägnad (29)

Stensträng, 70 m l, 1 mbr och 0,2-0,3 m h, bestående av 0,4-0,6 m st stenar. Verkar vara anlagd på […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar