Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (135)

Torpmiljö. Bostadshus fr 1920-t.

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (132)

Mindre flerbostadshus 1930-t.

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (131)

Äldre mb o uthus på avstyckad tomt.

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (129)

Byggnad Odaterad Fotograf: Björn Ahnlund

Geocultural data Ränneslöv

Affär och butik (27)

Handelsgård. Karekteristisk byggnad i vinkel m bostad och affär. Stenlagd gård.

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (124)

Bostadsfastighet m särpräglat bostadshus. Uthus.

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (123)

Bostadshus typ dubbelradhus och uthus. Ca 1930.

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (122)

Bostadshus typ villa. 1910-t.