Geocultural data Ränneslöv Laholms kommun

Boplats (22)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Kronblom
Scout (0)
35
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (134)

Bostads-o affärshus.

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (121)

Bostadshus o uthus 1930-t.

Geocultural data Ränneslöv

Skolbyggnad (9)

F d skola, nu galleri.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar