Geocultural data Ränneslöv Laholms kommun

Hög (12)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Hög, 20 m i diam och 2.3 m h. Plan topp, 5 m i diam. Smärreytskador, kantskadad runt om vid plöjning.Bevuxen med ett tiotal lövträd, tre granar och lövbuskar.Ca 30 m SSV om nr 1 är:2)Hög, borttagen. Mycket otydlig förhöjning syns på platsen. Ljusfläck syns på fotokartan.3) Hög, borttagen, uppgift om. Enl V Ewald finns en överplöjd hög12 m V om nr 1. Här syns ej något märke i marken. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Ewald 14-16.- - Ekelund 29. - - Hofberg: Hallands Fornlemningaroch Minnesmärken. 1876, s 16? - - Ahlberg & Lindälv. 1925, s110? - - Lundborg inv 781/80. - - ATA:Dnr 4947/80. - -Hofbergsreseberättelse? - - Ewald: Fasta fornminnen i Höks hd. 1928, s17f och 34f. Flack sand/grusmark. Åkermark. Riksantikvarieämbetet

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Kronblom
Scout (0)
35
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Ränneslöv

Hög (13)

1) Hög, 17 m i diam och 2.5 m h. Kantskadad i VNV vid åkerbruk.Beväxt med ett femtontal lövträd och […]

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (122)

Bostadshus typ villa. 1910-t.

Geocultural data Ränneslöv

Bro (12)

Stenvalvbro, ca 10 m l (SSÖ-NNV) och 5 m br, av tuktad gråsten.Ett spann ca 3 m l och 1 […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar