Geocultural data Ränneslöv Laholms kommun

Hög (13)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Hög, 17 m i diam och 2.5 m h. Kantskadad i VNV vid åkerbruk.Beväxt med ett femtontal lövträd och buskar.7 m VSV om nr 1 är:2) Hög, 13x9 m (N-S) och 1.5 m h. I ytan enstaka stenar, 0.2-0.4m st. I N delen är en grop, 2 m i diam och 0.5 m dj. Yt- ochkantskadad, särskilt i Ö och V där delar av högen är borttagna.Enligt Signe Rosling (tomtägaren) fanns i gropens SSV kant enstenkista i vilken barn kunde krypa in. En urna är hittad inne istenkistan. Gropen är nu fylld av avfall och löv. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Ewald 22, 23 och Fasta fornminnen i Höks hd. 1928 s 21ff och33ff. - - Ekelund 19. - - Ahlberg & Lindälv. 1925, s 110. - -Gyllensköld 24/2-1906? Flack sandhöjd i lövträdsbevuxet område mellan ängsmark ochtomtmark. Riksantikvarieämbetet

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Kronblom
Scout (0)
35
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (125)

Bostadshus och uthus.

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (131)

Äldre mb o uthus på avstyckad tomt.

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (122)

Bostadshus typ villa. 1910-t.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar