Geocultural data Ränneslöv Laholms kommun

Hög (13)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Hög, 17 m i diam och 2.5 m h. Kantskadad i VNV vid åkerbruk.Beväxt med ett femtontal lövträd och buskar.7 m VSV om nr 1 är:2) Hög, 13x9 m (N-S) och 1.5 m h. I ytan enstaka stenar, 0.2-0.4m st. I N delen är en grop, 2 m i diam och 0.5 m dj. Yt- ochkantskadad, särskilt i Ö och V där delar av högen är borttagna.Enligt Signe Rosling (tomtägaren) fanns i gropens SSV kant enstenkista i vilken barn kunde krypa in. En urna är hittad inne istenkistan. Gropen är nu fylld av avfall och löv. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Ewald 22, 23 och Fasta fornminnen i Höks hd. 1928 s 21ff och33ff. - - Ekelund 19. - - Ahlberg & Lindälv. 1925, s 110. - -Gyllensköld 24/2-1906? Flack sandhöjd i lövträdsbevuxet område mellan ängsmark ochtomtmark. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Kronblom
Scout (0)
35
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Ränneslöv

Skolbyggnad (9)

F d skola, nu galleri.

Geocultural data Ränneslöv

Hög (11)

Hög, 17 m diam och 2 m h. SV-delen av högen till stor delbortschaktad vid materialtäckt.Beväxt med två granar, två […]

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (123)

Bostadshus typ dubbelradhus och uthus. Ca 1930.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar