Geocultural data Ränneslöv Laholms kommun

Affär och butik (27)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Handelsgård. Karekteristisk byggnad i vinkel m bostad och affär. Stenlagd gård.

  • Björn Ahnlund
  • Björn Ahnlund
  • Björn Ahnlund

Heritage Hunter

Första upptäckare
Kronblom
Scout (0)
35
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (25)

Mb typ länga.

Geocultural data Ränneslöv

Bro (12)

Stenvalvbro, ca 10 m l (SSÖ-NNV) och 5 m br, av tuktad gråsten.Ett spann ca 3 m l och 1 […]

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (120)

Bostadshus typ dubbelradhus o uthus.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar