Geocultural data Ränneslöv Laholms kommun

Bro (12)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Stenvalvbro, ca 10 m l (SSÖ-NNV) och 5 m br, av tuktad gråsten.Ett spann ca 3 m l och 1 m h. Räcke av huggna stenstolpar 0.8 mh och ca 0.2-0.2 m tj. Tre av stolparna är nedslagna ner tillvalvkanten. Mellan stolparna är två järnräcken.Bron är gräsbevuxen och på den finns bord och bänkar - rastplats. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Länsstyr. medd. 1981:5, s 23 (?). Bäckravin. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Kronblom
Scout (0)
35
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (127)

Funkisvilla.

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (120)

Bostadshus typ dubbelradhus o uthus.

Geocultural data Ränneslöv

Hög (6)

Riksantikvarieämbetet

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar