Geocultural data Ränneslöv Laholms kommun

Bro (12)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Stenvalvbro, ca 10 m l (SSÖ-NNV) och 5 m br, av tuktad gråsten.Ett spann ca 3 m l och 1 m h. Räcke av huggna stenstolpar 0.8 mh och ca 0.2-0.2 m tj. Tre av stolparna är nedslagna ner tillvalvkanten. Mellan stolparna är två järnräcken.Bron är gräsbevuxen och på den finns bord och bänkar - rastplats. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Länsstyr. medd. 1981:5, s 23 (?). Bäckravin. Riksantikvarieämbetet

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Kronblom
Scout (0)
35
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Ränneslöv

Bostadshus (125)

Bostadshus och uthus.

Geocultural data Ränneslöv

Hög (12)

1) Hög, 20 m i diam och 2.3 m h. Plan topp, 5 m i diam. Smärreytskador, kantskadad runt om […]

Geocultural data Ränneslöv

Skolbyggnad (8)

Skolbyggnad..

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar