Geocultural data Norrtälje

Runristning

Den runsten, som Rheqelius 1635 reste ” åbredden eller stranden”(ovisst på vilken sida av ån) sedan han påträffat den ” […]

Geostory Norrtälje

Norrtäljebåten

Skärgårdsflottans drottning

Geocultural data Norrtälje

Altarskåp (3)

betydande partier av skulpturens polykromi bevarade men flagnande och med omfattande vita krederingsfläckar nådastolens Kristusbild och fler attribut förlorade 1400-talets […]

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (5)

Stensättning, oregelbundet rund, 4 m i diam och 0,2 m h. Delvisövermossad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. I stensättningensyttre […]

Geocultural data Norrtälje

Gravfält (3)

Stensättningen längst åt SV är mitt under kraftledning (Ö-V), somskär gravfältets S kant Gravfält 60×20 m (N-V) bestående av 1 […]

Geocultural data Norrtälje

Gravfält (2)

Gravfält, 40×35 m (Ö-V), bestående av 7 fornlämningar, varav 1 ärosäker. Dessa utgöres av 4 högar. 1 röse och 2 […]

Geocultural data Norrtälje

Ben Homo Av Ben Obränt (3)

Information om t.ex.museiföremål.Underkategori till Fysiskt ting 1900-tal

Geocultural data Norrtälje

Ben Homo Av Ben Obränt (4)

Information om t.ex.museiföremål.Underkategori till Fysiskt ting 1800-tal

Geocultural data Norrtälje

Ben Homo Av Ben Obränt (5)

Information om t.ex.museiföremål.Underkategori till Fysiskt ting 1900-tal

Geocultural data Norrtälje

Mikael Träskulptur

1300-tal Wilcke-Lindqvist I, 1961. Husby-Sjuhundra kyrka Sveriges kyrkor. s 539 dorsalet bevarat fragment bevarade högra handen, som hållit en lans, […]

Geocultural data Norrtälje

Hägnad

Stensträng 145 m l, fördelad på tre partier om ca 60 m (NV-SÖ) 50m (N-S) och 35 m (NV-SÖ). Den […]

Geocultural data Norrtälje

Figurer Ur Altarskåp Träskulptur

fragment bevarade skåpet bevarat men i dålig kondition, corpus som befinner sig på tornvinden är illa skyddsklistrad 1400-tal inhemskt arbete […]

Geostory Norrtälje

Norrtäljes första hamn

Norrtälje ligger i en urgammal kulturbygd belägen vid en viktig farled på vikingatiden. Då färdades man med båtar som fördes […]

Geostory Norrtälje

Elverket

Tack vare mjölnaren Lars Richard Leander Wallén blev Norrtälje en av de städer som fick elektricitet tidigt.