Geocultural data Norrtälje

Norrman, Jan (7)

Norrtälje kyrka längst till höger i bild, från öster.

Geocultural data Norrtälje

Österhamnen

Arholma, båthus och bodar södra Österhamnen. Stockholms läns museum

Geocultural data Norrtälje

Norrman, Jan (4)

Norrtälje kyrka i bildens mitt, från sydöst.

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (16)

Stensättning, undersökt och borttagen. Stensättningen varrektangulär, 14×11 m (N 35cg Ö-S 35cg V) och 0,4 m h. Fylld.Kantkedja av 0,4-1,6 […]

Geostory Norrtälje

Nordströms färghandel

På den gamla bakgården på baksidan av Nordströmska huset finns en gammal dasslänga och här har man byggt upp en […]

Geocultural data Norrtälje

Ben (homo) av ben obränt

framkom vid grävning för oljetank

Geocultural data Norrtälje

Föremål av järn

En platt järnten böjd i U-form; en platt järnten böjd till en krok i ena änden, och en bredare platt […]

Geocultural data Norrtälje

NYA RÅDHUSET

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING – Rådhuset är uppfört i två våningar med inredd och delvis påbyggd vindsvåning. Huset […]

Geocultural data Norrtälje

Hot bulb engine, exhaust pipe

Sound from exhaust pipe recorded outside factory. This large diesel-driven hot bulb engine was built and installed at the Pythagoras-Drott […]