Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Lägenhetsbebyggelse (7)

Riksantikvarieambetet
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

Torp, ca 60x40 m (ÖNÖ- VSV). Vid förundersökning 2010 framkom spår av torpbebyggelse från 1900-talets första hälft i form av källargrunder, kulturväxter och fynd av metall, porslin och glas. Inga spår av 1700-talets bebyggelse kunde beläggas genom fynd eller anläggningar vid sökschaktningen. (RAÄ dnr 321-851-2012, 3.4.2-1191-2011 och 326-4311-2012)

Heritage Hunter

Första upptäckare
Jensa
Upptäckare (2048)
134
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Grav – uppgift om typ saknas (5)

Enligt nedanstående uppteckning har ett gravfält borttagits vidgrustäkt inom detta område. I kvarvarande, utsparkade rester synsinga säkra tecken på fornlämningar […]

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (193)

1) Röse, tämligen flackt och stensättningsliknande, 8 m diam och0,6 m h. Stenarna är i regel 0,2-0,4 m st. Till […]

Geocultural data Norrtälje

Fossil åker (61)

Röjningsröseområde, ca 100×90 m (ÖNÖ-VSV) bestående av ca 10 röjningsrösen samt 2 strängar av röjningssten. Röjningsrösena har bedömts vara av […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar