Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Stensättning (16)

Riksantikvarieambetet
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

Stensättning, undersökt och borttagen. Stensättningen varrektangulär, 14x11 m (N 35cg Ö-S 35cg V) och 0,4 m h. Fylld.Kantkedja av 0,4-1,6 ml stenar. Undersökt och borttagen av N.P.Tidmark 1938 i samband med planerat vägbygge. T OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. ATA, Dnr3303/40 Rapport av undersökn. Karta upprättad 1938 av G.H.Hellman. Avsats i SÖ-sluttande moränmark. Impediment mellan gammal odlingoch landsväg Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Jensa
Upptäckare (2048)
134
Nuvarande väktare
Jensa
Upptäckare (2048)
57
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Norra Nånö

Terrängen mot Norra Nånö, från S. Stockholms läns museum

Geocultural data Norrtälje

Lägenhetsbebyggelse (7)

Torp, ca 60×40 m (ÖNÖ- VSV). Vid förundersökning 2010 framkom spår av torpbebyggelse från 1900-talets första hälft i form av […]

Geocultural data Norrtälje

Norrman, Jan (4)

Norrtälje kyrka i bildens mitt, från sydöst.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar