Geocultural data Knislinge

Bytomt/gårdstomt (6)

Bytomt/gårdstomt, ca 50×40 m (N-S). En av gårdstomterna till Knislinge by enligt 1786 års karta. Tomten bebyggd 1993. Se även […]

Geocultural data Knislinge

Hög (4)

Hög, rest av, 11 m i diam och 1.3 m h. I ytan enstaka stenar,0.3-1 m st. I S ett […]

Geocultural data Knislinge

Fångstanläggning övrig

1/Kvarn, plats för. Enligt lantmäterikarta ”Frälse Qwarn till2/Fiskeanläggning, fast, för laxfiske – markerad på karta från år1809. OBS. Fritexterna är […]

Geocultural data Knislinge

Källa med tradition

Hälsokälla, förstörd för ca 20 år sedan, vid tomtarbeten. Liggeridag under stora jordmassor. På strandplanet syns ansamlingar avrostfärgat vatten. Enligt […]

Geocultural data Knislinge

Boplats (6)

Boplats utan synlig anläggning, ca 140×50 m (Ö-V). Inom områdetförekommer sparsamt med slagen flinta. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information […]

Geocultural data Knislinge

Kvarn (2)

Kvarn, plats för. På kartor från 1696 och 1707 kallad ”Brohus”och på 1701 års karta ”Möllan”. Enligt DAL omnämns Brohuset […]

Geocultural data Knislinge

Bytomt/gårdstomt (5)

By/gårdstomt, ca 270×100-200 m (NÖ-SV). Hjärsåslillas gamlabytomt enligt 1838 års karta. Tomten bebyggd 1993. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information […]

Geocultural data Knislinge

Minnesmärke (3)

Minnessten, 1.10 m h, 1 m br vid basen och 0.2-0.3 m tj. Op Nsidan är inhugget I F K […]

Geocultural data Knislinge

Hembygdsgård

1/Hembygdsgård. Parstuga, 5.5 m br och 21 m l (NV-SÖ) och ca 6 mh. Vitputsad fasad under sadeltak av enkupigt […]

Geocultural data Knislinge

Hällristning (3)

Skålgropsförekomst. På toppen av ett jordfast block, 3×1 m (VNV-ÖSÖ) och 0.4 m st, finns inom ett 0.15×0.1 m (VNV-ÖSÖ) […]

Geocultural data Knislinge

Sammanförda lämningar (3)

Skålgropsliknande bildning. På den plana ovansidan av en avkyrkogårdsmurens hällar finns 4 skålgropsliknandenaturbildningar, 2- 4 cm i diam och 0.5-1 […]

Geocultural data Knislinge

Stensättning (12)

Stensättning, rund, 17 m i diam och 0.6 m h. Övertorvad. Planovansida med ett flertal sekundära stenar, 0.5-1 m st. […]

Geocultural data Knislinge

Stensättning (11)

1/Stensättning, röseliknande, rund, 7 m i diam och 0.8 m h.Delvis övermossad fyllning av 0.2-0.5 m st stenar. OmedelbartNNÖ om […]

Geocultural data Knislinge

Gravfält (6)

Gravfält, 130×40 m (NNV-SSÖ), bestående av 13 fornlämningar,vilka utgöres av 2 domarringar, 3 skeppssättningar, 5 restastenar, 1 röse och 2 […]

Geocultural data Knislinge

Hällristning (2)

Skålgropsförekomst i block, 3.3×2.1 m och 0.9 m h, bestående av 2skålgropar, 5 cm i diam och 0.5-1 cm dj, […]

Geocultural data Knislinge

EKONOMIBYGGNAD (3)

Under 1700-talet ägde flera ombyggnader rum. Vid seklets mitt tillkom de båda envånings bostadsflyglarna samt även ett antal ekonomibyggnader av […]

Geocultural data Knislinge

Bytomt/gårdstomt (4)

By/gårdstomt, ca 300×200 m (NNÖ-SSV). Området för Vanås slottenligt karta från år 1800. Tomten bebyggd 1993. Äldstaskriftliga belägg enligt DAL: […]

Geocultural data Knislinge

EKONOMIBYGGNAD (2)

Under 1700-talet ägde flera ombyggnader rum. Vid seklets mitt tillkom de båda envånings bostadsflyglarna samt även ett antal ekonomibyggnader av […]