Geocultural data Knislinge Östra Göinge kommun

Boplats (6)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Boplats utan synlig anläggning, ca 140x50 m (Ö-V). Inom områdetförekommer sparsamt med slagen flinta. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Krön och N-sluttning av sandrygg. Åker. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Knislinge

Fornlämningsliknande lämning (83)

Fornlämningsliknande lämning, 20 m i diam och 1.25 m h. 1/4avgrävd i NV (markväg). Belamrad med röjningssten. Röjningsröse?

Geocultural data Knislinge

Hällristning (12)

Skålgropsförekomst, 0,25×0,1 m st (Ö-V), bestående av 2 skålgropar. Dessa är 5-6 cm i diam och 0,5-1 cm dj, belägna […]

Geocultural data Knislinge

Stensättning (15)

1/Stensättning, rund, 8 m i diam och 0.2 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar, 0.15-0.25 m st. 1 m […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar