Geocultural data Knislinge

Dopfunt, (4)

Konstverk Odaterad Fotograf: Lennart Karlsson, SHM

Geocultural data Knislinge

Stensättning (15)

1/Stensättning, rund, 8 m i diam och 0.2 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar, 0.15-0.25 m st. 1 m […]

Geocultural data Knislinge

Hällristning (25)

Skålgropsförekomst i block, 3.3×2.5 m (VNV-ÖSÖ) och 1.2 m h,bestående av 47 skålgropar, 3-8 cm i diam och 0.5-2 cm […]

Geocultural data Knislinge

Flygel (3)

Under 1700-talet ägde flera ombyggnader rum. Vid seklets mitt tillkom de båda envånings bostadsflyglarna samt även ett antal ekonomibyggnader av […]

Geocultural data Knislinge

Flygel (2)

Under 1700-talet ägde flera ombyggnader rum. Vid seklets mitt tillkom de båda envånings bostadsflyglarna samt även ett antal ekonomibyggnader av […]

Geocultural data Knislinge

EKONOMIBYGGNAD (5)

Under 1700-talet ägde flera ombyggnader rum. Vid seklets mitt tillkom de båda envånings bostadsflyglarna samt även ett antal ekonomibyggnader av […]

Geocultural data Knislinge

Hällristning (14)

Skålgropsförekomst i block, 4×3 m (Ö-V), 1 m h i Ö och 0.2 m h iV, bestående av 3 skålgropar, […]

Geocultural data Knislinge

Område med fossil åkermark (2)

Fossil åkermark, ca 330×100-150 m (NNÖ-SSV). Inom området finnsett 50-tal, delvis övermossade röjningsrösen, 2-4 m i diam och0.2- 0.5 m […]

Geocultural data Knislinge

Bytomt/gårdstomt (8)

Bytomt, ca 410×110-260 m (N-S). Knislinges gamla bytomt enligt 1786 års karta. Tomten bebyggd 1993. Se även Raä nr 67:2. […]

Geocultural data Knislinge

Byggnad annan (2)

Gårdsanläggning, bestående av manbyggnad, 6×24 m (NV-SÖ), avliggande timmer under sadeltak av enkupigt tegel. NV halvan avbyggnaden är 1.5 plan, […]

Geocultural data Knislinge

Hällristning (13)

Skålgropsförekomst, 0,3×0,1 m st (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 skålgropar. Dessa är 4 cm i diam och 0,3-0,4 cm dj, belägna […]

Geocultural data Knislinge

Hällristning (12)

Skålgropsförekomst, 0,25×0,1 m st (Ö-V), bestående av 2 skålgropar. Dessa är 5-6 cm i diam och 0,5-1 cm dj, belägna […]

Geocultural data Knislinge

Stensättning (14)

Stensättning?, rest av, ursprungligen rund, nu återstår segment,10×6 m st (NNV-SSÖ) och 0,3-0,4 m h. Övertorvad med i ytan enstakasynliga […]

Geocultural data Knislinge

Stenkammargrav

Hällkista, plats för. Här låg en hällkista, enligt olikauppgifter 10 alternativt 19 fot l (NV-SÖ), 4 fot br och 3 […]

Geocultural data Knislinge

Hällristning (4)

1/Stensättning ?, rund, 4 m i diam och 0.25 m h. Fyllning av 0.2-0.35 m st stenar. Ställvis kantkedja, 0.2-0.25 […]

Geocultural data Knislinge

Bytomt/gårdstomt (7)

By/gårdstomt. Inom ett ca 90×80 m (NÖ-SV) st område är Nymöllasgamla tomt enligt 1696 års ägomätningskarta: ”Såg- ochmjölkvarn”. Tomten bebyggd […]