Geocultural data Glimåkra

Bytomt/gårdstomt (173)

1) Gårdstomt, ca 80×60 m (N-S). Utsträckning enligt karta från år1805. Tomten är bebyggd idag.Ca 100 m S om nr […]

Geocultural data Glimåkra

Bytomt/gårdstomt (172)

Bytomt, utsträckning enligt karta från år 1844, bestående av1) Gårdstomt, ca 80×70 m (N-S). Tomten är bebyggd idag.Ca 60 m […]

Geocultural data Glimåkra

Röse (62)

Röse, 10 m i diam och 0,6 m h, med välvd topp och långsluttande slänter, bestående av 0,15-0,6 m st […]

Geocultural data Glimåkra

Hällristning (86)

Älvkvarnsförekomst i den mot SÖ sluttande översidan av block, 3,2×2,3 m (N-S) och intill 1,3 m h. Ytan är 1,25×1,2 […]

Geocultural data Glimåkra

Övrigt (46)

Plats för väghållningssten, nu flyttad till trädgården, Häggeryda11:2. Se raä 77. Platsen utpekad av bybor i Häggeryda.

Geocultural data Glimåkra

Hällristning (75)

Älvkvarnsförekomst, 0,5×0,3 m (Ö-V), på delvis söndersprängd häll, 5×2 m (Ö-V), Förekomsten består av 3 skålgropar, 6 cm i diam […]

Geocultural data Glimåkra

Bytomt/gårdstomt (159)

Bytomt, 70×70 m (N-S). Utsträckning enligt karta från år 1852. Tomten är bebyggd idag. Äldsta skriftliga belägg: år 1579.

Geocultural data Glimåkra

Vägmärke (129)

1) Väghållningssten, rest sten, 0,8 m h, 0,35 m br och 0,25 m tjvid basen, med inskriften:DRAKABERGAB. OLSSON5/32 M.T.L352 7 […]

Geocultural data Glimåkra

Övrigt (44)

Linbastu, 6×5 m (NV-SÖ). Tre väggar kvar, intill 1,5 m h. Ingrävdi sluttningen.

Geocultural data Glimåkra

Bytomt/gårdstomt (158)

By/gårdstomt, ca 270×70 m (NNÖ-SSV). Utsträckning enligt kartor från år 1782 och 1848. S delen är bebyggd idag. Äldsta skriftliga […]

Geocultural data Glimåkra

Fyndplats (172)

Fyndplats för skafthålsyxa. Enligt excerpt var det en fläckig bergartyxa, slipad och avbruten vid skafthålet.Platsen utpekad av de nuvarande ägarna […]

Geocultural data Glimåkra

Obestämbar (9)

Linbastu, 7×5 m (NÖ-SV) med intill 1 m h kallmurade väggar av 0,1-1 m st stenar. I SV hörnet rest […]

Geocultural data Glimåkra

Hällristning (74)

Älvkvarnsförekomst, 2×0,5 m (NNÖ-SSV), på den plana ovansidan avblock, 5×2,5 m (NNÖ-SSV). Förekomsten består av 15-20 skålgropar,4-8 cm i diam […]

Geocultural data Glimåkra

Kvarn (19)

Kvarnlämning, ca 60×3 m (Ö-V), bestående av stenlagd bäckfåra samt kallmurat fall. Utmärkt som ”Kvarnbacke” på karta från år 1851.

Geocultural data Glimåkra

Plats med tradition (20)

Plats med tradition. Markerat mindre krön med några i sen tid utlagda mindre stenar.Enligt P Möller stod det tidigare en […]

Geocultural data Glimåkra

Plats med tradition (15)

Plats med tradition och namn. På höjden har det funnits ett större flyttblock, enligt uppgift, 7 m h, som söndersprängdes […]

Geocultural data Glimåkra

Minnesmärke (61)

Minnessten, 0,8 m h, 0,5 m br och 0,15 m tj, av granit, med inskriften:PÅ DENNA PLATSFÖDDES ÅR 1845BENGTA LINDBLINDA […]

Geocultural data Glimåkra

Övrigt (29)

Linbastu, 7×5 m (NÖ-SV) med intill 1 m h kallmurade väggar av 0,1-1 m st stenar. I SV hörnet rest […]