Geocultural data Glimåkra Östra Göinge kommun

Bytomt/gårdstomt (159)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Bytomt, 70x70 m (N-S). Utsträckning enligt karta från år 1852. Tomten är bebyggd idag. Äldsta skriftliga belägg: år 1579.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Glimåkra

Hällristning (74)

Älvkvarnsförekomst, 2×0,5 m (NNÖ-SSV), på den plana ovansidan avblock, 5×2,5 m (NNÖ-SSV). Förekomsten består av 15-20 skålgropar,4-8 cm i diam […]

Geocultural data Glimåkra

Hällristning (60)

1) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diam och 0,5 cm dj, på den övre sidan av sten, […]

Geocultural data Glimåkra

Hällristning (86)

Älvkvarnsförekomst i den mot SÖ sluttande översidan av block, 3,2×2,3 m (N-S) och intill 1,3 m h. Ytan är 1,25×1,2 […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar