Geocultural data Glimåkra Östra Göinge kommun

Plats med tradition (20)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Plats med tradition. Markerat mindre krön med några i sen tid utlagda mindre stenar.Enligt P Möller stod det tidigare en hög sten på platsen, men nu skulle det finnas en stenlagd altarsättning och en människofigur lagd av stenar.Platsen är markerad som "Begrafningsåker" med stenkummel på kartafrån år 1857.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Glimåkra

Vägmärke (129)

1) Väghållningssten, rest sten, 0,8 m h, 0,35 m br och 0,25 m tjvid basen, med inskriften:DRAKABERGAB. OLSSON5/32 M.T.L352 7 […]

Geocultural data Glimåkra

Hällristning (75)

Älvkvarnsförekomst, 0,5×0,3 m (Ö-V), på delvis söndersprängd häll, 5×2 m (Ö-V), Förekomsten består av 3 skålgropar, 6 cm i diam […]

Geocultural data Glimåkra

Hällristning (86)

Älvkvarnsförekomst i den mot SÖ sluttande översidan av block, 3,2×2,3 m (N-S) och intill 1,3 m h. Ytan är 1,25×1,2 […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar