Geocultural data Glimåkra Östra Göinge kommun

Obestämbar (9)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

Linbastu, 7x5 m (NÖ-SV) med intill 1 m h kallmurade väggar av 0,1-1 m st stenar. I SV hörnet rest av eldstad? I V en förgård, 3x5 m. Platsen är markerad som "Bastuåkern" på karta från år 1851. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. LMV, Kristianstad: Glimåkra 29, år 1851. V-sluttning i moränmark. Skogsmark (blandskog). Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Glimåkra

Minnesmärke (61)

Minnessten, 0,8 m h, 0,5 m br och 0,15 m tj, av granit, med inskriften:PÅ DENNA PLATSFÖDDES ÅR 1845BENGTA LINDBLINDA […]

Geocultural data Glimåkra

Bytomt/gårdstomt (172)

Bytomt, utsträckning enligt karta från år 1844, bestående av1) Gårdstomt, ca 80×70 m (N-S). Tomten är bebyggd idag.Ca 60 m […]

Geocultural data Glimåkra

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (10)

Flyttblock, 5,75×3,2 m (NNV-SSÖ) och 2,4 m h. Under blocket är enhålighet, 3,2×2,8 m (NNV-SSÖ) och intill 1,4 m h, […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar