Geocultural data Glimåkra Östra Göinge kommun

Bytomt/gårdstomt (173)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Gårdstomt, ca 80x60 m (N-S). Utsträckning enligt karta från år1805. Tomten är bebyggd idag.Ca 100 m S om nr 1 är2) Gårdstomt, ca 70x70 m (N-S). Utsträckning enligt karta från år1805. Tomten är bebyggd idag.Äldsta skriftliga belägg enligt DAL: år 1483.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Glimåkra

Röse (34)

Röse?, 6-7 m i diam och 0,7 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. Svacka imitten, 0,8 m i diam […]

Geocultural data Glimåkra

Övrigt (44)

Linbastu, 6×5 m (NV-SÖ). Tre väggar kvar, intill 1,5 m h. Ingrävdi sluttningen.

Geocultural data Glimåkra

Hällristning (75)

Älvkvarnsförekomst, 0,5×0,3 m (Ö-V), på delvis söndersprängd häll, 5×2 m (Ö-V), Förekomsten består av 3 skålgropar, 6 cm i diam […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar