Geocultural data Broby

Sammanförda lämningar (5)

Fyndplats, i V kanten av grusgropens N hörn togs 1965 tillvara 2krukskärvor, 1 flintskrapa (?) samt 1 flintspets. Fyndet gjordesav […]

Geocultural data Broby

Hällristning (7)

Skålgropsförekomst i block, 2.5×2.5 m och intill 1.5 m h,bestående av 14 skålgropar. På den SV blockhalvan är 11skålgropar, 5- […]

Geocultural data Broby

Hög (5)

Hög ?, 6 m i diam och 0.8 m h. Tämligen branta sidor. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan […]

Geocultural data Broby

Stensättning (13)

Stensättning ?, rund, 6-7 m i diam och 0.2-0.4 m h. Övertorvadmed i ytan talrika stenar, 0.2-0.5 m st. Oklar […]

Geocultural data Broby

Hällristning (6)

Skålgropsförekomst, ca 1×0,4 m st (NÖ-SV), bestående av 4 skålgropar. Dessa är 4-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj, […]

Geocultural data Broby

Hällristning (5)

1/Skålgropsförekomst i block, 2.4×1.9 m och 0.8 m h. På ovansidanär 9 skålgropar, 4-6 cm i diam och 0.5-1.5 cm […]

Geocultural data Broby

Sammanförda lämningar (4)

Sekundärt uppresta stenar. 1/ Upprest stenrad, 12 m l (NNÖ-SSV),bestående av 8 stenar, 0.8-1.95 m h, 0.65-1.35 m br och […]

Geocultural data Broby

Boplats (7)

Boplats?, ca 100×20 m st (NNÖ-SSV). Inom området påträffades i den öppna åkern ett fåtal flintavslag. OBS. Fritexterna är inte […]