Geocultural data Kimmine Norrtälje kommun

Stensättning (89)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Stensättning?, närmast kvadratisk, 4x4 m (NV-SÖ), 0,1 m h.Fyllning, starkt övermossad och något övertorvad av 0,1-0,3 m ststenar. I SV kanten kantkedja, 0,1-0,2 m h av 0,3-0,6 m l stenarskönjas. I V delen ett 1,2x0,7 m st stenblock, omkring vilketligger en tätare packning av 0,1-0,2 m st stenar. Sannolikt harodlingssten efter hand kastats på och delar av stenfyllningenrivitsupp. 20 m V 34cg S om 1 är: 2) Stensättningsliknandelämning, oregelbunden, 3-4 m diam med oklar begränsning, svagtkännbar stenpackning mellan några större stenar. Naturbildning Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
UlfE
Vandrare (1060)
257
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Kimmine

Stensättning (80)

1) Stensättning, 6 m diam, och 0,3 m h. Övertorvad med i ytanenstaka stenar, 0,2-0,4 m st. I kanten mot […]

Geocultural data Kimmine

Stensättning (90)

Stensättning, rund, 2 m diam och 0,15 m h. Fyllning, delvisövertorvad, av 0,1-0,45 m st stenar. Kantkedja, något gles ochojämn, […]

Geocultural data Kimmine

Fornlämningsliknande bildning (15)

1) Stensättning?, närmast kvadratisk, 4×4 m (NV-SÖ), 0,1 m h.Fyllning, starkt övermossad och något övertorvad av 0,1-0,3 m ststenar. I […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar