Geocultural data Kimmine Norrtälje kommun

Bro (19)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Stenbro, 6 m l och 5 m br (NÖ-SV) och med vägplanet ca 5 m ovanden numera uttorkade bäckfåran. Uppbyggd av horisontalt lagda,Kallmurade tuktade stenar, 0,4-2 m st. Bäckfåran stenskodd upptill ca 2,5 m höjd. 2 m NV om bron en 1,5 m hög tröskel, ibäckfåran (för fallhöjd vid tillvaratagande av vattenkraft?). Ca10 m N om stenbron finns ev. husgrund. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
UlfE
Vandrare (1060)
257
Nuvarande väktare
UlfE
Vandrare (1060)
129
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Kimmine

Gravfält (48)

1) Gravfält, 55×30 m (NV-SÖ) bestående av 17 fornlämningar. Dessautgöras av 3 högar och 14 runda stensättningar. Högarna är 5,6och […]

Geocultural data Kimmine

Stensättning (87)

1) Stensättning, rund, 6 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med i densmågropiga ytan kännbara stenar. Bevuxen m 3 […]

Geocultural data Kimmine

Stensättning (85)

1) Stensättning? oregelbunden 4 m diam och 0,4 m hög. Övertorvadmed i ytan 0,1-0,4 m st stenar, delvis fasta i […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar