Geocultural data Kimmine

Hyttlämning (3)

Hyttområde, total utsträckning ca 130×60 m (ÖNÖ-VSV). I områdetsSÖ del, 20 m fr sjöstrand skall finnas lämningar efter masugnoch rastugn […]

Geocultural data Kimmine

Smideslämning (3)

Smedjegrund?, spismursgrund 2×1,5 m (Ö-V), innehållande rostigslagg. Bevuxen med måbärsbuskar, en och tall. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, […]

Geocultural data Kimmine

Bro (19)

Stenbro, 6 m l och 5 m br (NÖ-SV) och med vägplanet ca 5 m ovanden numera uttorkade bäckfåran. Uppbyggd […]

Geocultural data Kimmine

Stensättning (90)

Stensättning, rund, 2 m diam och 0,15 m h. Fyllning, delvisövertorvad, av 0,1-0,45 m st stenar. Kantkedja, något gles ochojämn, […]

Geocultural data Kimmine

Fornlämningsliknande bildning (15)

1) Stensättning?, närmast kvadratisk, 4×4 m (NV-SÖ), 0,1 m h.Fyllning, starkt övermossad och något övertorvad av 0,1-0,3 m ststenar. I […]

Geocultural data Kimmine

Stensättning (89)

1) Stensättning?, närmast kvadratisk, 4×4 m (NV-SÖ), 0,1 m h.Fyllning, starkt övermossad och något övertorvad av 0,1-0,3 m ststenar. I […]

Geocultural data Kimmine

Kvarn (11)

Plats för kvarn, numera borttagen. Enl Anders Eriksson, Kimmineskall en vattenkvarn legat på platsen. Den revs 1910. Den enakvarnstenen ligger […]

Geocultural data Kimmine

Stensättning (88)

1) Stensättning, rund, 6 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med i densmågropiga ytan kännbara stenar. Bevuxen m 3 […]

Geocultural data Kimmine

Stensättning (87)

1) Stensättning, rund, 6 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med i densmågropiga ytan kännbara stenar. Bevuxen m 3 […]

Geocultural data Kimmine

Stensättning (86)

1) Stensättning? oregelbunden 4 m diam och 0,4 m hög. Övertorvadmed i ytan 0,1-0,4 m st stenar, delvis fasta i […]

Geocultural data Kimmine

Stensättning (85)

1) Stensättning? oregelbunden 4 m diam och 0,4 m hög. Övertorvadmed i ytan 0,1-0,4 m st stenar, delvis fasta i […]

Geocultural data Kimmine

Bytomt/gårdstomt (73)

Bebyggelseplats med de tydligaste lämningarna inom ett 180×120 m(NV-SÖ) st område. På ryggens krön är en husgrund 10×6 m (NÖ-SV)med […]

Geocultural data Kimmine

Gravfält (48)

1) Gravfält, 55×30 m (NV-SÖ) bestående av 17 fornlämningar. Dessautgöras av 3 högar och 14 runda stensättningar. Högarna är 5,6och […]

Geocultural data Kimmine

Fornlämningsliknande lämning (31)

Stensättningsliknande lämning, 4 m diam och 0,3 m h. Övermossadmed i och på ytan synliga stenar, 0,2-0,4 m stora. Anläggningenär […]

Geocultural data Kimmine

Gravfält (47)

Gravfält, 75×40 (NNV-SSÖ), bestående av 16 fornlämningar. Dessautgöres av runda stensättningar, varav några är högliknande, 4-7m diam, vanligen 4-5 m […]

Geocultural data Kimmine

Stensättning (80)

1) Stensättning, 6 m diam, och 0,3 m h. Övertorvad med i ytanenstaka stenar, 0,2-0,4 m st. I kanten mot […]