Geocultural data Kimmine Norrtälje kommun

Hyttlämning (3)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

Hyttområde, total utsträckning ca 130x60 m (ÖNÖ-VSV). I områdetsSÖ del, 20 m fr sjöstrand skall finnas lämningar efter masugnoch rastugn i form av igenfyllda svackor. 8 resp 5 m diam0,2-0,4 m dj (nr 1 och 2 på skiss). Nu osäkra som rätta platser.De är belägna i ett slaggvarp, 60x50 m (NV-SÖ) och intill 2 m h,oregelbundet. Slaggen är gråaktig, men även lättflutenblå-blågrön masugnsslagg förekommer i intill 0,3 m st klumpar.Delar av varpet är avschaktade, bl a för hus. Varpet är i Ndelen beväxt med många lövbuskar. Genom varpet och utmedområdets N del är backen omformad till en ner till 3-4 m djnedsprängd kanal (ÖNÖ-VSV), delvis förstärkt m stenar i kallmur.Inom omr. förekommer även rester av byggnation, vars art är svåratt avgöra. 2) Spridd slagg förekommer Ö-ÖNÖ om varpet (streckadlinje på fotokartan). Skiss se boken. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Bäckravin genom Ö-sluttning av moränås (N-S) mellan sjöar,hagmark, äng och skogsmark. Äng och snårskog Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
Jan Hirsch
Scout (66)
1
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Kimmine

Stensättning (90)

Stensättning, rund, 2 m diam och 0,15 m h. Fyllning, delvisövertorvad, av 0,1-0,45 m st stenar. Kantkedja, något gles ochojämn, […]

Geocultural data Kimmine

Stensättning (88)

1) Stensättning, rund, 6 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med i densmågropiga ytan kännbara stenar. Bevuxen m 3 […]

Geocultural data Kimmine

Bytomt/gårdstomt (73)

Bebyggelseplats med de tydligaste lämningarna inom ett 180×120 m(NV-SÖ) st område. På ryggens krön är en husgrund 10×6 m (NÖ-SV)med […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar