Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Röse (32)

Riksantikvarieambetet
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

1) Röse, tämligen flackt och stensättningsliknande, 8 m diam och0,6 m h. Stenarna är i regel 0,2-0,4 m st. Till större delenkantkedja, 0,2-0,4 m h, av 0,5-1,2 m l stenar. I V 35cg N ingår idenna 1 rest sten, 0,6 m h. I mitten grop, 4x2,5 m (ÖNÖ-VSV) och0,4 m dj med lätt övertorvad botten. Något sten utkastad. I dendelen står en orienteringskontroll. Beväxt med några tallar ochasptelningar i kanten. 28 m S 15cg Ö om nr 1 är 2) Stensättning,rund, 3 m diam och 0,2 m h. Lätt övertorvad med i ytan talrikastenar, 0,2-0,3 m st. I mitten grop, 1 m diam och 0,2 m dj. Yt-och kantskadad av lätt markbearbetning i NV. Omedelbart S 15cg Öom nr 2 är 3) Stensättning, rund, 4 m diam och 0,2-0,3 m h. Lättövertorvad med i ytan talrika kännbara stenar, 0,2-0,3 m st. Imitten grop, 1 m diam och 0,2 m dj. Beväxt med tre tallar. 2 m V40cg S om nr 2 och 1,5 m V 15cg N om nr 3 är 4) Stensättning,närmast rund, 4 m diam och 0,2 m h. Lätt övertorvad med i ytanmycket ta Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Okänd
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Kasernetablissemang

Utvecklingen av moderna luftkrigsmetoder under 1900-talet innebar en förändring av regementen. De tidigare monumentala och symmetriska etablissementen ersattes av en […]

Geocultural data Norrtälje

Fossil åker (60)

Röjningsröseområde, ca 110×102 m (Ö-V) med 18 röjningsrösen, 5 strängar med röjningssten samt 1 terrasskant. Röjningsrösena har bedömts vara av […]

Geostory Norrtälje

Garverierna i Norrtälje

Förutom gevärsfaktoriet fanns det på 1700-talet också många garverier i Norrtälje. Där gjorde man läder av hudar från slaktad boskap. […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar