Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Röse (32)

Riksantikvarieambetet
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

1) Röse, tämligen flackt och stensättningsliknande, 8 m diam och0,6 m h. Stenarna är i regel 0,2-0,4 m st. Till större delenkantkedja, 0,2-0,4 m h, av 0,5-1,2 m l stenar. I V 35cg N ingår idenna 1 rest sten, 0,6 m h. I mitten grop, 4x2,5 m (ÖNÖ-VSV) och0,4 m dj med lätt övertorvad botten. Något sten utkastad. I dendelen står en orienteringskontroll. Beväxt med några tallar ochasptelningar i kanten. 28 m S 15cg Ö om nr 1 är 2) Stensättning,rund, 3 m diam och 0,2 m h. Lätt övertorvad med i ytan talrikastenar, 0,2-0,3 m st. I mitten grop, 1 m diam och 0,2 m dj. Yt-och kantskadad av lätt markbearbetning i NV. Omedelbart S 15cg Öom nr 2 är 3) Stensättning, rund, 4 m diam och 0,2-0,3 m h. Lättövertorvad med i ytan talrika kännbara stenar, 0,2-0,3 m st. Imitten grop, 1 m diam och 0,2 m dj. Beväxt med tre tallar. 2 m V40cg S om nr 2 och 1,5 m V 15cg N om nr 3 är 4) Stensättning,närmast rund, 4 m diam och 0,2 m h. Lätt övertorvad med i ytanmycket ta Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Jensa
Upptäckare (2048)
134
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Mikael Träskulptur

1300-tal Wilcke-Lindqvist I, 1961. Husby-Sjuhundra kyrka Sveriges kyrkor. s 539 dorsalet bevarat fragment bevarade högra handen, som hållit en lans, […]

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (244)

1) Stensättning, rund, 10 m diam och0,4 m h. Övertorvad med i ytanenstaka stenar, 0,1-0,2 m st. Åt V -S […]

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (242)

1) Stensättning, rund, 6 m diam och 0,4 m h. Fyllning av iallmänhet 0,3-0,5 m st stenar. Enstaka större stenar, […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar