Beskrivning

Runstenen vid Hantverkaregatan i Norrtälje stod en gång vid ett vadställe över Norrtäljeån, men försvann på 1600-talet.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Gail
Vandrare (340)
7
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Ben (homo) av ben obränt (3)

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Norrtälje

Stadslager

Område där kulturlager kan väntas påträffas. Norrtälje omnämns på 1500- talet och fick stadsprivileger 1622. Tillägg: Vid arkeologisk undersökning i […]

Geocultural data Norrtälje

Gravfält (78)

Gravfält, 60×55 m (NÖ-SV), bestående av 28 fornlämningar. Dessautgöres av 11 högar och ca 17 runda stensättningar. Högarna är5-12 diam […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Norrtälje museer

Norrtälje museer, som ska vara en resurs för att stötta och främja arbetet med kulturarv i hela kommunen. Organisationen utgörs hittills av ett samarbete mellan Norrtälje kommun och fyra museistiftelser – Stiftelsen Roslagsmuseet, Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras, Axel, Julia och Torsten Nordströms stiftelse samt Stiftelsen Bertil Carlqvists museum.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar