Beskrivning

Högt uppe på Södra Bergen finns ett stycke spännande historia – motorfabriken Pythagoras.

Om du vill ta del av hela berättelsen i GeoStory så ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Laban
Scout (0)
4
Nuvarande väktare
Jensa
Upptäckare (2048)
57
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geostory Norrtälje

Stadsläkare Pehr Georg Palmgren

Palmgren föddes i Mariestad 1809 och kom 1838 till Norrtälje som stadsläkare. Fem år senare blev han lasarettsläkare och 1860 […]

Geocultural data Norrtälje

Husgrund, förhistorisk/medeltida (2)

Husgrundsterrass, 24×8 m stor. Begränsas i nordväst av en stensatt terrasskant, 0,6 m hög av 0,6–0,9 m stora stenar. Intrycket […]

Geocultural data Norrtälje

Fornlämningsliknande lämning (8)

Fornlämningsliknande lämning. Vid förundersökning 2010 med maskinschaktning i den 12×10 m st högen visades den bestå av humös sand. I […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Norrtälje museer

Norrtälje museer, som ska vara en resurs för att stötta och främja arbetet med kulturarv i hela kommunen. Organisationen utgörs hittills av ett samarbete mellan Norrtälje kommun och fyra museistiftelser – Stiftelsen Roslagsmuseet, Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras, Axel, Julia och Torsten Nordströms stiftelse samt Stiftelsen Bertil Carlqvists museum.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar