800 besök Hemsida

Norrtälje museer, som ska vara en resurs för att stötta och främja arbetet med kulturarv i hela kommunen. Organisationen utgörs hittills av ett samarbete mellan Norrtälje kommun och fyra museistiftelser – Stiftelsen Roslagsmuseet, Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras, Axel, Julia och Torsten Nordströms stiftelse samt Stiftelsen Bertil Carlqvists museum.

Berättelser

Geostory Norrtälje

DC3:an

Flygplanet byggdes av Douglas Corporation i Long Beach år 1943 och tjänstgjorde i Europa under återstoden av andra världskriget [...]

Geostory Norrtälje

Elverket

Tack vare mjölnaren Lars Richard Leander Wallén blev Norrtälje en av de städer som fick elektricitet [...]

Geostory Norrtälje

Gamla brandstationen

År 1900 stod brandstationen på Lilla Brogatan 4 färdig att tas i bruk. En större brand år 1879 hade på ett [...]

Geostory Norrtälje

Gevärsfaktoriet

Stora verkstaden uppfördes i slutet av 1760-talet och är den enda återstående byggnaden från Norrtälje gevä[...]

Geostory Norrtälje

Kåktorget/Skvallertorget

Detta torg har två namn, Kåktorget och Skvallertorget. Kåken var en skampåle, som man fick stå vid [...]

Geostory Norrtälje

Lilla Torget

Landsvägarna ledde till Lilla torget, vilket var ett arv från den medeltida byn Telje. Flera av medeltidens vä[...]

Geostory Norrtälje

Lv3 Nordrona

Mellan åren 1952 och 2000 var Nordrona militärt område. Luftvärnsregementet Lv3 flyttades hit 1952 till nybyggda kaserner från Gä[...]

Geostory Norrtälje

Motorfabriken Pythagoras

Högt uppe på Södra Bergen finns ett stycke spännande historia – motorfabriken Pythagoras.

Geostory Norrtälje

Nils Ferlins gränd

Vid Nils Ferlins gränd intill ån, mitt emot Stadshotellet, står en byst av poeten Nils Ferlin (1898-1961) på [...]

Geostory Norrtälje

Nordströms museum

Nordströms museum är ett personmuseum om en färghandlares liv och samlade föremål.

Geostory Norrtälje

Norrtälje hamn

Förbindelsen med havet är en viktig del i upphovet till byn Telje som kom att bli staden Norrtälje.

Geostory Norrtälje

Norrtälje konsthall

Välkommen till en plats för oväntade möten, överraskningar och sinnenas sammandrabbningar.

Geostory Norrtälje

Norrtälje Turistbyrå

Välkommen till turistbyrån i Norrtälje! Vi hjälper dig med allt du behöver veta för [...]

Geostory Norrtälje

Runstenen vid Hantverkaregatan

Runstenen vid Hantverkaregatan i Norrtälje stod en gång vid ett vadställe över Norrtäljeån, men fö[...]

Geostory Norrtälje

Ruriks skepp

Nära ån, omgiven av snattrande änder, seglar Ruriks skepp mot öster, i form av ett konstverk i brons utfö[...]

Geostory Norrtälje

s/s Norrtelje

I slutet av 1800-talet började ingenjörerna H A Bertheau och Ernst Hernberg arbeta fram idé och konstruktion till [...]

Geostory Norrtälje

Societetsbron

Den nuvarande Societetsbron är en kopia av den ursprungliga Societetsbron som var placerad där Hamnbron ligger idag.

Geostory Norrtälje

Södra bergen och utsikten

År 1922 firade Norrtälje stad 300-årsjubileum. Som en gåva till staden lät apotekaren Rolf Balkenhausen då uppfö[...]