Geocultural data Jakobstorp Hässleholms kommun

Källa med tradition (13)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Hälsokälla, ca 0,8 m i diam, belägen vid foten av ett stort flyttblock, 5x3 m och ca 2 m h. I källan har nyligen nedsatts ett cementrör med lock, 0,7 m i diam. Källans utflöde är mot N.Uppgifter enligt markägaren, Erik C Nilsson, som omtalar att källan har använts så länge som han minns som hälsokälla. Namnet har källan fått efter en person som hette Brodd och som bodde på Jakobstorp.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4121)
1484
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Jakobstorp

Område med fossil åkermark (29)

Fossil åker, ca 200×90 m (NNÖ-SSV), bestående av ett röjningsröseområde med ca 40 röjningsrösen. Dessa är 3-5 m i diam […]

Geocultural data Jakobstorp

Kvarn (18)

Kvarnlämning, ca 50×20 m (NÖ-SV). I SÖ är dammvallen, S om bäcken14 m l (N-S) och NÖ om bäcken 30 […]

Geocultural data Jakobstorp

Blästbrukslämning (17)

Järnframställningsplats, borttagen. Enligt markägaren, Erik C Nilsson påträffades här rikligt med järnslagg i samband med grustäkt.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar