Geocultural data Jakobstorp

Kemisk industri (16)

Tjärframställningsplats, bestående av 1 tjärdal, varav rännan är12x1,5 m (Ö-V) och 0,3 m dj. I nedre (Ö) änden är en […]

Geocultural data Jakobstorp

Källa med tradition (13)

Hälsokälla, ca 0,8 m i diam, belägen vid foten av ett stort flyttblock, 5×3 m och ca 2 m h. […]

Geocultural data Jakobstorp

Kvarn (18)

Kvarnlämning, ca 50×20 m (NÖ-SV). I SÖ är dammvallen, S om bäcken14 m l (N-S) och NÖ om bäcken 30 […]

Geocultural data Jakobstorp

Blästbrukslämning (19)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggvarp, 3 m i diam och0,3 m h. Övertorvat. Vid provstick framtogs intill 5 cm st […]

Geocultural data Jakobstorp

Blästbrukslämning (18)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggvarp, 5 m i diam och0,3 m h. I mitten är en fördjupning, 2-2,5 m i […]

Geocultural data Jakobstorp

Blästbrukslämning (17)

Järnframställningsplats, borttagen. Enligt markägaren, Erik C Nilsson påträffades här rikligt med järnslagg i samband med grustäkt.

Geocultural data Jakobstorp

Bytomt/gårdstomt (155)

Bytomt, på äldsta lantmäterikartan fördelad på två områden.1) Gårdstomt, ca 50×50 m (N-S), benämnd nr 1 år 1739. Idag åkermark.Ca […]

Geocultural data Jakobstorp

Blästbrukslämning (16)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggförekomst, synligt ca 15×5 m (NÖ-SV) i åker och åkerkant/vägren. Slaggen är tung, rostbrun och i […]

Geocultural data Jakobstorp

Område med fossil åkermark (29)

Fossil åker, ca 200×90 m (NNÖ-SSV), bestående av ett röjningsröseområde med ca 40 röjningsrösen. Dessa är 3-5 m i diam […]

Geocultural data Jakobstorp

Bytomt/gårdstomt (154)

Bytomt, på äldsta lantmäterikartan fördelad på två områden.1) Gårdstomt, ca 50×50 m (N-S), benämnd nr 1 år 1739. Idag åkermark.Ca […]

Geocultural data Jakobstorp

Fyndplats (167)

Fyndplats, för 1 trindyxa, 16 cm l, 6,5 cm br och 3,5 cm tj. Funnen liggande på stenmuren utmed åkern. […]

Geocultural data Jakobstorp

Bytomt/gårdstomt (153)

Gårdstomt, ca 80×60 m (N-S), enligt karta från år 1739 över Magnarps by (Magnarp nr 5 – Maijnarpetorp, år 1691). […]

Geocultural data Jakobstorp

Område med fossil åkermark (28)

Fossil åkermark, ca 320×150 m (NÖ-SV), bestående av ca 150 röjningsrösen och minst 4 terrasserade åkrar.Röjningsrösena är 2-5 m i […]