Geocultural data Jakobstorp Hässleholms kommun

Blästbrukslämning (17)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Järnframställningsplats, borttagen. Enligt markägaren, Erik C Nilsson påträffades här rikligt med järnslagg i samband med grustäkt.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4121)
1484
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Jakobstorp

Fyndplats (167)

Fyndplats, för 1 trindyxa, 16 cm l, 6,5 cm br och 3,5 cm tj. Funnen liggande på stenmuren utmed åkern. […]

Geocultural data Jakobstorp

Område med fossil åkermark (28)

Fossil åkermark, ca 320×150 m (NÖ-SV), bestående av ca 150 röjningsrösen och minst 4 terrasserade åkrar.Röjningsrösena är 2-5 m i […]

Geocultural data Jakobstorp

Bytomt/gårdstomt (153)

Gårdstomt, ca 80×60 m (N-S), enligt karta från år 1739 över Magnarps by (Magnarp nr 5 – Maijnarpetorp, år 1691). […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar