Geocultural data Jakobstorp Hässleholms kommun

Område med fossil åkermark (28)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Fossil åkermark, ca 320x150 m (NÖ-SV), bestående av ca 150 röjningsrösen och minst 4 terrasserade åkrar.Röjningsrösena är 2-5 m i diam och 0,2-0,6 m h, bestående av 0,2-0,4 m st stenar. Några röjningsrösen ligger i anslutning till större stenblock. I S dominerar de mindre röjningsrösena. I N-NÖ har plocksten påförts rösena i historisk tid.De terrasserade åkrarna ligger i områdets centrala del, på krön och N- sluttning. De är 50-80 m l (Ö-V) och den tydligaste 15 m br.Terrasserna är intill 0,5 m h och har rikligt med sten, 0,2-0,4 mst, i sig. Området i sig är delvis mycket sten/blockrikt. I N-NÖ har området påverkats av historisk odling, vilket här har resulterat i ett flertal odlingsvallar, terrasseringar och enkla stenmurar.Området är idag hagmark, välbetat, och har ett stort miljövärde.I V kan odlingsområdet ha varit större, men här är idag en myckettät granplantering som förhindrar besiktning.S om området finns ett litet område med röjningsrösen och åkerytor, som sannolikt har tillhört ett torp.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Jakobstorp

Fyndplats (167)

Fyndplats, för 1 trindyxa, 16 cm l, 6,5 cm br och 3,5 cm tj. Funnen liggande på stenmuren utmed åkern. […]

Geocultural data Jakobstorp

Blästbrukslämning (18)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggvarp, 5 m i diam och0,3 m h. I mitten är en fördjupning, 2-2,5 m i […]

Geocultural data Jakobstorp

Område med fossil åkermark (29)

Fossil åker, ca 200×90 m (NNÖ-SSV), bestående av ett röjningsröseområde med ca 40 röjningsrösen. Dessa är 3-5 m i diam […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar