Geocultural data Jakobstorp Hässleholms kommun

Bytomt/gårdstomt (155)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Bytomt, på äldsta lantmäterikartan fördelad på två områden.1) Gårdstomt, ca 50x50 m (N-S), benämnd nr 1 år 1739. Idag åkermark.Ca 270 m NV om nr 1 är2) Bytomt, ca 120x100 m (ÖNÖ-VSV), benämnd nr 2,3 och 4 år 1739. Fortfarande bebyggd.Se även raä 132.Äldsta skriftliga namnbelägg enligt DAL: år 1514.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4121)
1484
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Jakobstorp

Kvarn (18)

Kvarnlämning, ca 50×20 m (NÖ-SV). I SÖ är dammvallen, S om bäcken14 m l (N-S) och NÖ om bäcken 30 […]

Geocultural data Jakobstorp

Bytomt/gårdstomt (153)

Gårdstomt, ca 80×60 m (N-S), enligt karta från år 1739 över Magnarps by (Magnarp nr 5 – Maijnarpetorp, år 1691). […]

Geocultural data Jakobstorp

Blästbrukslämning (17)

Järnframställningsplats, borttagen. Enligt markägaren, Erik C Nilsson påträffades här rikligt med järnslagg i samband med grustäkt.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar