Geocultural data Jakobstorp Hässleholms kommun

Blästbrukslämning (16)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggförekomst, synligt ca 15x5 m (NÖ-SV) i åker och åkerkant/vägren. Slaggen är tung, rostbrun och i intill 10 cm st stycken. Enligt lokal uppgift påträffade man rikligt med slagg vid betodling för ca 30-40 år sedan.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Jakobstorp

Bytomt/gårdstomt (155)

Bytomt, på äldsta lantmäterikartan fördelad på två områden.1) Gårdstomt, ca 50×50 m (N-S), benämnd nr 1 år 1739. Idag åkermark.Ca […]

Geocultural data Jakobstorp

Blästbrukslämning (19)

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggvarp, 3 m i diam och0,3 m h. Övertorvat. Vid provstick framtogs intill 5 cm st […]

Geocultural data Jakobstorp

Kemisk industri (16)

Tjärframställningsplats, bestående av 1 tjärdal, varav rännan är12x1,5 m (Ö-V) och 0,3 m dj. I nedre (Ö) änden är en […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar