Beskrivning

Köpmannen Sven Strandbergs hus var, förutom kyrkan, den enda byggnad som uppfördes i sten efter rysshärjningarna.

Heritage Hunter

Första upptäckare
S12
Expeditionsledare (4964)
186
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Ben (homo) av ben obränt (2)

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Norrtälje

Fornlämningsliknande lämning (8)

Fornlämningsliknande lämning. Vid förundersökning 2010 med maskinschaktning i den 12×10 m st högen visades den bestå av humös sand. I […]

Geostory Norrtälje

Pensionat Granparken

Häsosamma granar

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Norrtälje 400 år

Projektgrupp som tillsattes för att arrangera projekt kring Norrtäljes 400 års firande

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar