Geocultural data Täby Norrtälje kommun

Fornlämningsliknande lämning (77)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Högliknande lämning, 5 m diam och 0,6 m h. I ytan talrika stenar,0,2-0,5 m st. Beväxt med några lövbuskar. Odlingsröse. SÖ, NÖ ochNNV om lämningen är flera helt tydliga odlingsrösen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Täby

Täby (2)

Mot N. Roslagsvägen (E18) till höger. Grindtorp och Täby galoppbana i bildens övre hälft. Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Geocultural data Täby

Riddarstigen 17A

Kulturlämning Odaterad

Geocultural data Täby

Gravfält (65)

a) Gravfält, del av 45×30 m (N-S) bestående av ca 10fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög, 7 runda stensättningar, 1rektangulär […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar