Geocultural data Täby Täby kommun

Fyndplats (160)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Fyndplats för spjutspets på villatomt vid röjningsarbeten, 300 mSSV om Roslags-Näsby station av B Blomqvist. Vid granskninghösten -81 var en ny villa under uppförande på tomten. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Täby

Täby

Korsningen Lahällsvägen och Ytterbyvägen Swedish National Heritage Board

Geocultural data Täby

Täby (2)

Mot N. Roslagsvägen (E18) till höger. Grindtorp och Täby galoppbana i bildens övre hälft. Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Geocultural data Täby

Gravfält (65)

a) Gravfält, del av 45×30 m (N-S) bestående av ca 10fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög, 7 runda stensättningar, 1rektangulär […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar