Geocultural data Täby Täby kommun

Gravfält (65)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

a) Gravfält, del av 45x30 m (N-S) bestående av ca 10fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög, 7 runda stensättningar, 1rektangulär stensättning och 1 närmast triangulär stensättning.Högen är 6 m diam och 1 m h. De runda stensättningarna är 4-7 mdiam (3 är 4-5 m) och 0,2-0,3 m h. Övertorvade med i ytan enstakastenar 0,2-0,3 m st. Den rektangulära stensättningen är 8x3 m(Nö-SV) och 0,3 m h. Delvis kantkedja 0,2 m h av 0,3-0,6 m lstenar. Den närmast triangulära stensättningen är 6-7 m i sida(NV-NÖ-SSV) och 0,2 m h. Övertorvad. Delvis kantkedja 0,2 m h av0,2-0,4 m l stenar. Ca 35 m Ö om A och omedelbart NÖ om villansNÖhörn är: b) Gravfält, del av, bestående av 1 hög 7 m diam och1,8 m h. I högen är en berså anlagd. Ca 40 m Ö om B ochomedelbart Ö om väg är c) Gravfält, del av ca 60x30 m (V-Ö)bestående av ca 19 fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög och 18runda stensättningar. Högen är 9 m diam och 1 m h.Stensättningarna är 4-8 m diam (ca 13 är 4-5 m, 5 är 6-8 m) och0,2-0,6 m h. En (8 m diam) har övermossad fyllning av 0,2-0,4 mst stenar, övriga Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mille9302
Scout (6)
3
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Täby

Anläggning,

Kontext skapad från MIS

Geocultural data Täby

Riddarstigen 17A

Kulturlämning Odaterad

Geocultural data Täby

Roslags-Näsby-Täby (3)

Mot NV. Roslagsvägen (E18) till höger. Roslags-Näsby till vänster i förgrunden. Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar