Geocultural data Täby

Fossil åker (83)

Odlingsrösen inom ett ca 150×50-125 m st område. Inom detta finnsca 20 spridda odlingsrösen, vanligen 4-7 m diam och intill […]

Geocultural data Täby

Fornlämningsliknande lämning (77)

Högliknande lämning, 5 m diam och 0,6 m h. I ytan talrika stenar,0,2-0,5 m st. Beväxt med några lövbuskar. Odlingsröse. […]

Geocultural data Täby

Hög (83)

Hög, 8 m diam och 0,7 m h. I ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st.Mittgrop, 1,2 m diam och 0,3 […]

Geocultural data Täby

Fossil åker (82)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Täby

Täby (2)

Mot N. Roslagsvägen (E18) till höger. Grindtorp och Täby galoppbana i bildens övre hälft. Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Geocultural data Täby

Roslags-Näsby-Täby (4)

Mot N. Roslagsvägen (E18) till höger. Roslags-Näsby och Näsbypark i förgrunden Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Geocultural data Täby

Fyndplats (160)

Fyndplats för spjutspets på villatomt vid röjningsarbeten, 300 mSSV om Roslags-Näsby station av B Blomqvist. Vid granskninghösten -81 var en […]

Geocultural data Täby

Roslags-Näsby-Täby (3)

Mot NV. Roslagsvägen (E18) till höger. Roslags-Näsby till vänster i förgrunden. Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Geocultural data Täby

Täby

Korsningen Lahällsvägen och Ytterbyvägen Swedish National Heritage Board

Geocultural data Täby

Roslags-Näsby-Täby (2)

Mot NO. Roslagsvägen (E18) i mitten. Roslags-Näsby och Näsbypark i förgrunden Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Geocultural data Täby

Roslags-Näsby-Täby

Mot N. Roslagsvägen (E18) i mitten. Roslags-Näsby och Näsbypark i förgrunden Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Geocultural data Täby

Klocka (handklocka) av brons

Gjuten i brons. Krönt av kors med runt hål i korsmitten. På korsets båda sidor syns filspår. Kläppen saknas, men […]

Geocultural data Täby

Jordprov, textilier

jordprov intill spännbuckla, med ev. textilfragment

Geocultural data Täby

Gravfält (65)

a) Gravfält, del av 45×30 m (N-S) bestående av ca 10fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög, 7 runda stensättningar, 1rektangulär […]

Geocultural data Täby

Anläggning,

Kontext skapad från MIS