Geocultural data Täby Norrtälje kommun

Fossil åker (83)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Odlingsrösen inom ett ca 150x50-125 m st område. Inom detta finnsca 20 spridda odlingsrösen, vanligen 4-7 m diam och intill 0,5 mh. Flertalet är tämligen kraftigtövertorvade och gör ettålderdomligt intryck, särskilt i sluttningen i SÖ delen. De ärofta uppkastade kring naturliga stenblock och består synligen av0,2-0,5 m st stenar. Enstaka är stensättningsliknande. Markenmellan dem torde till största delen ha varit odlad, troligen irelativt gammal tid. Ambrosianis markering av ett gravfält SV omnr 56 avses troligen detta område. Det är ej sannolikt, att dengård Bergby, som är känd som öde på 1400-talet,kan ha legat inärheten av grävfältet 56, innan den avhystes under Täby. Någrasäkra bebyggelselämningar är dock ej iakttagna Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Täby

Hög (83)

Hög, 8 m diam och 0,7 m h. I ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st.Mittgrop, 1,2 m diam och 0,3 […]

Geocultural data Täby

Kvarntorp, Roslags-Näsby

? ?

Geocultural data Täby

Riddarstigen 17A

Kulturlämning Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar