Geocultural data Täby Norrtälje kommun

Fossil åker (83)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Odlingsrösen inom ett ca 150x50-125 m st område. Inom detta finnsca 20 spridda odlingsrösen, vanligen 4-7 m diam och intill 0,5 mh. Flertalet är tämligen kraftigtövertorvade och gör ettålderdomligt intryck, särskilt i sluttningen i SÖ delen. De ärofta uppkastade kring naturliga stenblock och består synligen av0,2-0,5 m st stenar. Enstaka är stensättningsliknande. Markenmellan dem torde till största delen ha varit odlad, troligen irelativt gammal tid. Ambrosianis markering av ett gravfält SV omnr 56 avses troligen detta område. Det är ej sannolikt, att dengård Bergby, som är känd som öde på 1400-talet,kan ha legat inärheten av grävfältet 56, innan den avhystes under Täby. Någrasäkra bebyggelselämningar är dock ej iakttagna Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Täby

Jordprov, textilier

jordprov intill spännbuckla, med ev. textilfragment

Geocultural data Täby

Fornlämningsliknande lämning (77)

Högliknande lämning, 5 m diam och 0,6 m h. I ytan talrika stenar,0,2-0,5 m st. Beväxt med några lövbuskar. Odlingsröse. […]

Geocultural data Täby

Gravfält (65)

a) Gravfält, del av 45×30 m (N-S) bestående av ca 10fornlämningar. Dessa utgöres av 1 hög, 7 runda stensättningar, 1rektangulär […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar