Geocultural data Kimmine Norrtälje kommun

Fornlämningsliknande lämning (31)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Stensättningsliknande lämning, 4 m diam och 0,3 m h. Övermossadmed i och på ytan synliga stenar, 0,2-0,4 m stora. Anläggningenär begränsad runt om av 0,5-0,6 m st stenar varav en del är välsatta och andra mera löst liggande. Översta stenskiktet är utantvekan odlingssten. Beväxt med ormbunke. Sannolikt odlingsröse. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
UlfE
Vandrare (1060)
257
Nuvarande väktare
UlfE
Vandrare (1060)
129
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Kimmine

Stensättning (90)

Stensättning, rund, 2 m diam och 0,15 m h. Fyllning, delvisövertorvad, av 0,1-0,45 m st stenar. Kantkedja, något gles ochojämn, […]

Geocultural data Kimmine

Bytomt/gårdstomt (73)

Bebyggelseplats med de tydligaste lämningarna inom ett 180×120 m(NV-SÖ) st område. På ryggens krön är en husgrund 10×6 m (NÖ-SV)med […]

Geocultural data Kimmine

Smideslämning (3)

Smedjegrund?, spismursgrund 2×1,5 m (Ö-V), innehållande rostigslagg. Bevuxen med måbärsbuskar, en och tall. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar