Geocultural data Varberg

GAMLA KRONOBAGERIET

Gamla bageriet uppfördes som kronobageri på 1850-talet och ombyggdes 1889 för Oscar II:s stiftelse för värkburna underofficerare. KÄLLA: Förteckning över […]

Geocultural data Varberg

Lundberg, Bengt A (9)

Del av bastionen Vita Munken närmast (nordöstra hörnet av fästningen) samt östra kurtinmuren med vallgraven framför. Gräsvallen överst är Högre […]

Geocultural data Varberg

Lundberg, Bengt A (8)

Bastionen Vita Munken (nordöstra hörnet av fästningen) med kurtinmuren t v. Öppningarna leder till kasematten som vetter mot söder.

Geocultural data Varberg

Badhus (2)

Kallbadhus. Uppf 1903 i orientalisk stil. Förvanskat 1950-t, återskapat 1990-t. Stark symbolbyggnad för Varberg.

Geocultural data Varberg

Lundberg, Bengt A (7)

Bastionen Vita Munken närmast (nordöstra hörnet av fästningen) med vallgraven framför.

Geocultural data Varberg

Tullhus

Tullkammare. Uppf 1883, ark stadsing Henric Holmberg. Mkt välbevarad karaktärsbyggnad i hamnmiljön.

Geocultural data Varberg

Magasin (3)

F d hamnmagasin, idag kontor mm.

Geocultural data Varberg

Ej utrett (2)

F d spannmålsmagasin med silo uppf 1874. Mkt välbevarad karaktärsbyggnad i hamnmiljön.

Geocultural data Varberg

Magasin (2)

F d hamnmagasin, idag kontor mm.

Geocultural data Varberg

Magasin

F d hamnmagasin, idag kontor mm.

Geocultural data Varberg

Skolbyggnad (5)

Campus Varberg. ”Högskoleannex” Ark: Pyramiden arkitekter AB. 2003

Geocultural data Varberg

Bostadshus (48)

Affärs- o bostadshus 1950-t.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (47)

Urspr 1880, påbyggt 1907, omb 1984.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (46)

Rommelska huset, uppf 1860. Senare Monarks huvudkontor med fabrik på gården.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (45)

Bostadshus 1869. Senare Monarks Cykelfabrik på gården

Geocultural data Varberg

Bostadshus (43)

Varbergs hotell uppfört 1899 i nyrenässanstil.