Geocultural data Varberg

Lundberg, Bengt A (19)

Mellersta valvets norra fasad. Enligt uppgift slottshövitsman Lars Ragwaldson Hiertas emblem omgiven av karyatider över norra porten i mellersta valvet.

Geocultural data Varberg

NORRA BEFÄLSBYGGNADEN

Befälsbyggnad, ursprungligen verkstad för artilleriet, uppförd omkring 1750. KÄLLA: Huvudred: Bartoldsson, Agneta, Varbergs slott och fästning, Varbergs museums årsbok Bröderna […]

Geocultural data Varberg

Lundberg, Bengt A (18)

Vandrarhem, ursprungligen byggt som cellfängelse 1856. I fonden Getterön.

Geocultural data Varberg

Lundberg, Bengt A (16)

Vägg vettande mot norr och fönster på norra slottslängan. Närmast, västra slottslängan med södra slottslängans gavel.

Geocultural data Varberg

Lundberg, Bengt A (15)

Östra slottslängans östra fasad. Framför är Höge Cavallieren.

Geocultural data Varberg

Bostadshus (53)

Varbergs fästning. Bebyggelse fr 1200-t -1800-t växlande dansk resp svensk överhöghet. Slott, befästning m bastionssystem, bostadshus, magasinsbyggnader, fängelse mm inom […]

Geocultural data Varberg

SÖDRA LÄNGAN (ESKILS SALSHUSET)

Södra längan Källarplanet har medeltida ursprung. Här finns en äldre ingång till borggården. På ena sidan om denna ligger fängelsehålor […]

Geocultural data Varberg

NORRA LÄNGAN

Norra längan Är den bäst bevarade byggnaden från sent 1200-tal med sina tjocka naturstensmurar. Norra längan har troligen varit slottsherrens […]

Geocultural data Varberg

Lundberg, Bengt A (14)

Med bastionen Röda Munken t v (sydvästra hörnet av fästningen) och bastionen Grå Munken t h (sydöstra hörnet av fästningen). […]

Geocultural data Varberg

Lundberg, Bengt A (13)

Bastionen Röda Munken, öppningarna i kassematten vetter mot öster. Överst syns västra halvan av södra slottslängan.

Geocultural data Varberg

Lundberg, Bengt A (12)

Kurtinmuren med vallgraven framför, t v skymtar bastionen Grå Munken (sydöstra hörnet av fästningen). Gräsvallen överst är Högre Cavallieren. På […]

Geocultural data Varberg

Lundberg, Bengt A (11)

Bastionen Grå Munken (sydöstra hörnet av fästningen) samt del av kurtinmuren med vallgraven framför.

Geocultural data Varberg

KASERNEN (GAMLA ARTILLERIBARACKEN)

Infanterikasern, uppförd på 1750-talet. Västra delen var kronohäkte på 1800-talet, senare vandrarhem och privatbostäder. KÄLLA: KÄLLA: Huvudred: Bartoldsson, Agneta, Varbergs […]

Geocultural data Varberg

KARL XI:S STALL

Den norra byggnaden på tyggårdens östra sida, numera benämnd Karl XI:s stall är från danska tiden och var då stall, […]

Geocultural data Varberg

Lundberg, Bengt A (10)

Backen upp mot mellersta valvet. I fonden vandrarhem, ursprungligen cellfängelse byggt 1856. Närmast till höger vandrarhem även det och restaurang, […]