Geocultural data Uppsala

Vaksala socken

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Uppsala

Skärvstenshög (3)

1) Skärvstenshus, hög rest av 8 m diam 0,7 m h. I ytan synligastenar 0,6-1 m st. I mitten är […]

Geocultural data Uppsala

Skärvstenshög (2)

1) Skärvstenshus, hög rest av 8 m diam 0,7 m h. I ytan synligastenar 0,6-1 m st. I mitten är […]

Geocultural data Uppsala

Boplatsområde (3)

Boplats, ca 110×20-70 m (VNV-ÖSÖ). Vid förundersökning 2011 i åkermark påträffades 11 stora stenfyllda gropar, 6 härdar, 1 stolphål, troligen […]

Geocultural data Uppsala

Runristning (6)

1) Gravfält med runstenar och minnessten inom en yta av 60×20-40m (NV-SÖ) bestående av 9 fornlämningar. Dessa utgöras av 6 […]

Geocultural data Uppsala

Stensättning (40)

Gravfält, 60×40 (NÖ-SV) bestående av ca 10 fornlämningar, flertaStensätning, rund, 12 m diam 0,2-0,3 m h. Övertorvad med i ytanenstaka […]

Geocultural data Uppsala

Runristning (5)

1) Runsten, granit 0,85 m h, 0,6 m br (NNV-SSÖ) 0,6 m tj. Ristningen vetter mot V. Runhöjd 7 cm. […]

Geocultural data Uppsala

Runristning (4)

1) Runsten, granit 0,85 m h, 0,6 m br (NNV-SSÖ) 0,6 m tj. Ristningen vetter mot V. Runhöjd 7 cm. […]

Geocultural data Uppsala

Spik av järn

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Uppsala

Gravfält (17)

Gravfält, 60×40 (NÖ-SV) bestående av ca 10 fornlämningar, flertaStensätning, rund, 12 m diam 0,2-0,3 m h. Övertorvad med i ytanenstaka […]

Geocultural data Uppsala

Minnesmärke (16)

1) Gravfält med runstenar och minnessten inom en yta av 60×20-40m (NV-SÖ) bestående av 9 fornlämningar. Dessa utgöras av 6 […]

Geocultural data Uppsala

Pärla av glas (2)

En treledad guldfolierad, en gråvit, ringformig med röda inlagda linjer samt en deformerad, brandskadad ljusblå pärla.

Geocultural data Uppsala

Gränsmärke (5)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Uppsala

Pärla av glasfluss

Blå, ringformig glasflusspärla. Deformerad.

Geocultural data Uppsala

Fornlämningsliknande bildning (5)

Område med fornlämningsliknande naturbildningar, 250×30 m (NV-SÖ). Bildningarna, som är ca 10 till antalet, är regelbundna, flerai formar av avlånga […]

Geocultural data Uppsala

Kam av ben

Ena fragmentet med nithål och ornerat med raka linjer. Andra fragmentet ornerat med korslagda linjer och raka linjer i mellanliggande […]

Geocultural data Uppsala

Runristning (3)

1) Runsten, 1 m h, 1,4 m br (NNÖ-SSV) och 0,35 m tj. Ristningenvetter mot VNV. Runhöjd 6-8 cm. Stenen […]

Geocultural data Uppsala

Gravfält (15)

1) Stensättning, rund, 5 m i diam, 0,3-0,4 m h. Övertorvad med iytan delvis synliga stenar 0,3-0,4 m st. Kantkedja […]