Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Skärvstenshög (2)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Skärvstenshus, hög rest av 8 m diam 0,7 m h. I ytan synligastenar 0,6-1 m st. I mitten är en grop, 3 m diam 0,5-0,7 m dj; igropens NV del är fet jord och skärbrända stenar intill 0,1 m st.Bevuxen med nyponsnår. 40 m S 40cg Ö om nr 1 är: 2) Skärvsthög,10 m diam, 0,5 m h. I ytan synliga stenar 0,5-0,8 m st. I mittenär skörbränd sten intill 0,1 m st. Delvis synlig kantskoning, 0,1-0,2 m h av 0,6-0,8 m st stenar. Bevuxen med en nyponbuske. I åkerkanten och -diken runtom holmen finns spridda förekomster av skörbränd sten intill 0,15 m st. Inom området SÖ om nr 2 av ca 80x50m (NÖ-SV) kan möjligen finns ytterligare lämningar, svårbedömbara p gr a sentida täkter och schaktningar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Stensättning (35)

1)Hög, 6 m diam och 0,5 m h. I ytan enstaka stenar, 0,1 m st. ISÖ kanten är en rabatt […]

Geocultural data Uppsala

Skärvstenshög (14)

36 m VNV om nr 371:1 är: 2) Skärvstenshög, 8 m diam och 1 m hög. Åt NV är en […]

Geocultural data Uppsala

Grav- och boplatsområde (6)

Grav- och boplatsområde, ca 45×8 m (NV-SÖ), undersökt och borttaget vid arkeologisk undersökning år 2006. Inom området påträffades ett 10-tal […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar