Geocultural data Uppsala

Gränsbestämt område

Gränsbestämt område, ca 1000-3100 x 550-2400 m (N-S). Ingående RAÄ-nr: Uppsala 33:1 (del av), 113:1-3, 121:1-4, 122:1, 123:1, 124:1, 125:1, […]

Geocultural data Uppsala

Nagel av trä

fyrkantigt tvärsn T, kons

Geocultural data Uppsala

Diakonins hus

I Diakonins hus finns vår reception för Svenska kyrkan Uppsala. Vi svarar på dina frågor och hjälper även till om […]

Geocultural data Uppsala

Färdväg (5)

Gammal (märklig) färdväg, del av, nu ca 500 m l (NV-SÖ), bestående mestadels av en vägbank, ca 3,5 m br […]

Geocultural data Uppsala

Boplatslämning övrig

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Uppsala

Grav markerad av sten/block (7)

1) Rest sten, av gråsten, 1 m h, 0,7 m br (NNV-SSÖ) och 0,5 m tj. STenen har något eliptisk […]

Geocultural data Uppsala

Gravfält (18)

Gravfält, 100×50 m st (N-S) bestående av 2 högar och ca 8 rundastensättningar. Högarna är 8 m diam och 0,8 […]

Geocultural data Uppsala

Stensättning (43)

Gravfält? ca 15×25 m (Ö-V) bestående av 2-4 runda stensättningar? 4-6 m diam, 0,2 m h. Övertorvade. Enstaka synliga stenar, […]

Geocultural data Uppsala

Fossil åker (27)

Fossil åkermark(?) inom en yta av 40×20 m (N 30cg Ö-S 30cg V) bestående av tre ryggade åkrar, intill och […]

Geocultural data Uppsala

Skärvstenshög (4)

Skärvstenshög, 3 m diam och 0,1-0,2 m h. Övertorvad, vid provstick framkom 0,03-0,1 m st skörbrända stenar. Belägen i och […]