Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Vaksala socken (2)

srdb

Beskrivning

Objekt/föremål Odaterad

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Boplatsområde (20)

Boplats, 105×30-70 m st (NNÖ-SSV), delundersökt. Inom området är 3 husgrundsterrasser varav en med oklar utsträckning, samt boplatslämningar bestående av […]

Geocultural data Uppsala

Runristning (21)

Runstensfragment. Tre fragment av U 980 förvaras enl UR i vapenhuset.

Geocultural data Uppsala

Grav- och boplatsområde (8)

Grav- och boplatsområde, delundersökt, 345×260 (NV-SÖ), bestående av ca 70 fornlämningar. Dessa utgöres av 5 högar, ca 33 runda stensättningar, […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

srdb

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar