Geocultural data Uppsala Uppsala kommun

Kulturlager, (2)

Riksantikvarieämbetet (Ospec)

Beskrivning

Kontext skapad från MIS

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Uppsala

Gravfält (59)

Gravfält, delundersökt, ca 24×12-21 m (NÖ-SV), bestående av 5 fornlämningar. Dessa utgörs av 1 kvadratisk stensättning, 1 rund stensättning, 1 […]

Geocultural data Uppsala

Obestämbar (10)

Kyrkoruin. Två runstensfragment funna 1966 med inv VM 13000:245a och b har mottagits av Runverket för undersökning och fotografering. Fragmenten […]

Geocultural data Uppsala

Rund stensättning, (2)

Kontext skapad från MIS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieämbetet (Ospec)

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar