Geocultural data Stockholms kommun

Område med militära anläggningar

Område med stridsvagnshinder, ca 50 m l (huvudriktning Ö-V), bestående av 12 stridsvagnshinder, varav 10 s.k. betongpianon och 2 s.k. […]

Geocultural data Stockholms kommun

Bytomt/gårdstomt (137)

Plats för bebyggelse. På angiven plats bör primärenheten Unnaröraha varit belägen. N om närbelägna äldre åkermarker är gravfältenraä nr 10 […]

Geocultural data Stockholms kommun

Härd (10)

Uppgift om härd. 1,1 m diam bortschaktad vid vägarbeten. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. […]

Geocultural data Stockholms kommun

Vaktmästarbostad

Villorna uppfördes som vaktmästarbostäder och stod klara 1914. Naturhistoriska riksmuseets övriga hus byggdes av tegel men vaktmästarbostäderna är av trä. […]

Geocultural data Stockholms kommun

Flerbostadshus (61)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholms kommun

Flerbostadshus (60)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholms kommun

Stensättning (167)

Plats för stensättning. Borttagen. Skola byggd på platsen. KIAFSjöängsskolan ligger på platsen. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, […]

Geocultural data Stockholms kommun

Vägmärke (93)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Stockholms kommun

Fornlämningsliknande lämning (56)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Stockholms kommun

Kvarteret Stenbocken

Kvarteret Stenbocken (före detta Bocken) ligger inom kulturreservatet Mariaberget östra på Södermalm i Stockholm. Kvarteret sträcker sig längs med Hornsgatspuckeln […]

Geocultural data Stockholms kommun

Kvarteret Fotangeln

Kvarteret Fotangeln ligger inom kulturreservatet Mariaberget östra på Södermalm i Stockholm. Bebyggelsen i kvarteret bedöms av Stadsmuseet i Stockholm ha […]

Geocultural data Stockholms kommun

Pustegränd

Pustegränd är en gränd på Södermalm i Stockholm. Pustegränd leder från Söder Mälarstrand upp till Hornsgatspuckeln vid Hornsgatan och är […]

Geocultural data Stockholms kommun

Bastugatan

Bastugatan är en gata på Södermalm i Stockholm. Gatan sträcker sig på Mariaberget i ost-västlig riktning, mellan Söder Mälarstrand i […]

Geocultural data Stockholms kommun

Stenbocken 7

Stenbocken 7 är en bostadsfastighet i kvarteret Stenbocken vid Hornsgatan 26 på Södermalm i Stockholm. Husets äldsta delar härrör från […]