Geocultural data Stockholms kommun Solna kommun

Område med militära anläggningar (2)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Område med stridsvagnshinder, ca 45x12 m (VNV-ÖSÖ), bestående av ca 45 betonghinder, s.k. draktänder, anlagda i tre linjer. De är ca 2x1 m st och 1,1 m h, avsmalnande uppåt och med avfasade hörn. Klotter på minst ett av hindren. Området övertväras av en stig.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholms kommun

Bostadshus (333)

? ?

Geocultural data Stockholms kommun

Bostadshus (335)

? ?

Geocultural data Stockholms kommun

Affär och butik (32)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar